top of page

סרקו את הברקוד

סרטונים מקצועיים

שליטה בכדור בעזרת מקל:

תרגילים יום-יומיים:

לעשות 8 חזרות של שלו ו2 סטים מכל תרגיל

לעשות את התרגילים האלו לפני האימון:

לעשות את התרגילים האלו לפני האימון:

עבודת רגליים מדהימה:

עבודת רגליים מדהימה:

תרגילים לשיפור היד הלא דומיננטית:

bottom of page